Sentència sobre el tancament d’una granja.

La majoria dels nostres ajuntaments tenen aprovades ja des de fa uns quants anys les respectives

“ordenances ramaderes”, on es tracta la qüestió del règim de distàncies als nuclis de població i preveuen

els terminis de tancament o trasllat de les granges properes als nuclis de població.

Sobre aquesta qüestió el prop-passat dinou de febrer d’enguany el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per l’equip jurídic de Cudós Consultors contra la

resolució d’un Ajuntament per la qual es clausurava una granja avícola per haver transcorregut deu anys des

de l’aprovació de l’ordenança municipal.

La Sentència dóna la raó a l’empresari ramader i anul·la el tancament de la granja perquè considera, acollint

els arguments dels nostres advocats, que l’Ajuntament no tenia competència per cessar l’activitat, en ser la

Generalitat qui havia atorgat l’autorització.

Així mateix, al recurs es va plantejar el dret de l’empresari ramader a ser indemnitzat en cas que es confirmés

el trasllat de l’explotació.

És una bona notícia que em complau comunicar en aquest espai, i que mostra com un bon assessorament i una

bona estratègia legal poden afavorir les empreses que tant costen de tirar endavant.

Sentència sobre el tancament d'una granja.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555