Comunitats

Gestió i administració de comunitats

Som el seu contacte a la comunitat de propietaris. Podrà comptar amb nosaltres per a resoldre * QUALSEVOL dubte o formular qualsevol consulta referent a la comunitat.

Convocatòria de reunions

Ens encarreguem de convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de la seva comunitat. Elaborem l’ordre del dia, vam assistir a la reunió i, un còp celebrada, elaborem l’acta amb tots els punts tractats.

Domiciliació de pagaments bancaris

Som el millor intermediari entre els propietaris i el seu banc. Ens encarreguem de mantenir a el dia els pagaments de la seva comunitat i els seus veïns, girant periòdicament tots els rebuts.

Gestions administratives amb tercers

Deixi a les nostres mans qualsevol gestió entre la comunitat i terceres persones com poden ser reparacions, manteniments i altres tipus de tràmits.