Recull de notícies

Treballadora acomiadada per utilitzar el telèfon de l’empresa per trucades privades

La sentència de TSJ de Càceres de 2020.11.30, ponent D. Pedro Bravo Gutiérrez, confirma la sentència d’instància que havia declarat procedent l’acomiadament d’una treballadora per infringir la prohibició d’ús dels mitjans propietat de l’empresa per a usos particulars , en aquest cas el telèfon fix.

En el cas analitzat la treballadora acomiadada havia parlat 11 hores i 47 minuts en 20 dies, amb trucades de 62 i 69 minuts de durada.

L’empresa tenia prohibit als seus treballadors fer servir els mitjans professionals per a fins privats i tenia advertits a aquells personalment sobre la possibilitat de supervisió de la seva tasca a fi de controlar l’efectiva virtualitat del seu designi.

Els empleats tampoc podien utilitzar en horari de treball els seus telèfons particulars.

Multa de 6.000 euros per la bretxa de seguretat consistent en l’enviament d’un correu electrònic sense còpia oculta a desenes de destinataris.

Es denuncia la recepció per part de l’reclamant, d’un correu electrònic sense còpia oculta, enviat pel reclamat a desenes de destinataris, inclòs el reclamant.

Es vulnera l’article 32 de l’RGPD (seguretat) i el 5.1.f) (confidencialitat).

Es rebaixa la sanció de 10.000 a 6.000 a l’reconèixer la responsabilitat i efectuar el pagament voluntari.

Perruqueria que publica fullet amb una fotografia de la treballadora, sense el seu consentiment.

A voltes amb el dret a la imatge dels treballadors: perruqueria que publica fullet amb una fotografia de la treballadora, sense el seu consentiment.

L’AEPD sanciona una perruqueria que va vulnerar l’article 6.1 de l’RGPD, tota vegada que va realitzar el tractament de la imatge de la reclamant -treballadora de la perruqueria-, per a fins publicitaris, doncs va elaborar i distribuir un fullet publicitari sense que tingués cap legitimació per això.

Es percep a la perruqueria i se l’obliga a adoptar les mesures necessàries per retirar aquests fullets publicitaris on apareix la imatge de la reclamant.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.