Sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagaments

21/07/2022

Instrucció 4/2022 del Director de l’Agència Tributària de Catalunya, sobre la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament.

Veure document