Obligacions tributàries segon trimestre

Fins al 21 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

• Maig 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

• Maig 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

• Maig 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS

• Maig 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

• Març 2021. Grans empreses: 561, 562, 563

• Maig 2021: 548, 566, 581

• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

• Maig 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

• Pagament fraccionat 2021: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

• Gener, febrer, març, abril i maig 2021: 604

RENDA I PATRIMONI

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2020 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2020 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714

• Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de No Residents per a treballadors desplaçats 2020: 151

IVA

• Maig 2021: Autoliquidació: 303

• Maig 2021: Grup d’entitats, model individual: 322

• Maig 2021: Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

• Any 2020: 282