Bloc Actualitat Cudós Consultors

La reforma de la llei d’arrendaments urbans.

jurídic
La reforma de la llei d’arrendaments urbans, tombada al congrés.

El 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre,

de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que, entre altres mesures, contemplava

importants reformes en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge.

Donada la naturalesa provisional de tot Reial Decret Llei, aquesta norma jurídica havia de convalidar-se

en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats des de la seva publicació en

el Boletín Oficial del Estado. Finalment, no ha obtingut la confiança de la cambra, i el text no ha

estat convalidat, quedant derogada automàticament dita normativa; sense perjudici d’haver desplegat

efectes jurídics absolutament plens, per la qual cosa tots els actes realitzats a la seva empara, des del

dia 18 de desembre fins el 22 de gener, són vàlids.

La situació en que ha col.locat el legislador tant a propietaris com a llogaters és rocambolesca. Sigui c

om sigui, els contractes celebrats a partir d’avui dia 23 de gener es regeixen per la Llei que fins al dia 18

de desembre de 2018 havia estat vigent, i que a partir d’avui ho torna a estar en plenitud.

La reforma de la llei d’arrendaments urbans, tombada al congrés.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555