Els autònoms ja poden consultar els seus comptes amb la Seguretat Social telemàticament.

La Seguretat Social ha llançat un nou servei en la seva seu electrònica. Els professionals inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) podran consultar els seus comptes de manera telemàtica. El nou servei denominat “de consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)” ja està disponible en la web oficial de la Tresoreria General de la Seguretat Social i els autònoms obligats a efectuar pagaments, ja poden accedir a ell. Gràcies a aquesta eina, els autònoms podran consultar els seus rebuts de liquidació de cada mes. És a dir, tota la informació relativa al càlcul de les seves quotes mensuals amb la Seguretat Social.

Aquesta informació estarà disponible per als treballadors per compte propi cada dia 26 del mes. Per tant, abans que es procedeixi al pagament de la quota mensual, que es carrega l’últim dia hàbil del mes corresponent. Això és un avantatge perquè els professionals autònoms puguin tenir els seus comptes fets i al dia, i poder així organitzar la seva comptabilitat. A més, en cas de produir-se algun error, serà possible esmenar-lo amb anterioritat. El servei permet també consultar rebuts de liquidació anteriors (fins a l’1 de juny de 2018, que va ser quan es va implantar el procés d’emissió de deutes, sota els requisits de la normativa SÀPIGA). Això ofereix l’oportunitat de comprovar comptes d’exercicis anteriors i, si escau, acreditar si es troba al dia amb la Seguretat Social en aquest àmbit.

De moment,

el servei inclou consulta, però l’abonament de la quota només pot realitzar-se a través del sistema de domiciliació bancària. Els beneficiaris d’aquesta nova eina han d’estar inclosos en el RETA. S’espera que pròximament també puguin accedir altres col·lectius, com els autònoms del Règim Especial de la Mar, treballadors agraris per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, les persones incloses en el Sistema Especial per a empleats de llar, així com els subscriptors de convenis especials.

Els autònoms que vulguin utilitzar aquest servei han d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). Una vegada en la pàgina web, han de clicar en “ciutadans” i “cotització”. A continuació, apareixerà un avís en el qual s’han d’acceptar els termes per a poder continuar. Una vegada dins del sistema, es mostrarà a l’usuari la seva última quota emesa. En cas que sigui un dia anterior al dia 26 del mes, aquesta serà la corresponent al mes anterior. A partir del 26 es mostrarà la del mes en curs. Per a poder accedir a la informació completa i el desglossament de tots els conceptes, es pot fer clic a “veure detall del rebut”. En aquesta pantalla, l’autònom podrà veure com s’ha calculat la seva quota i cadascun dels conceptes pels quals paga.

Si, una vegada consultada aquesta informació, l’autònom vol continuar comprovant altres rebuts anteriors, pot fer-lo, prement en la fletxa de la part superior esquerra de la pantalla. Una vegada aquí, es pot seleccionar el mes i l’any de la quota corresponent al període de liquidació que es vulgui consultar. En cas que hi hagués rebuts que mostrar, en això també es pot accedir a un major detall i veure el desglossament dels conceptes.

Amb tot això es posa de manifest la intenció de les organitzacions d’oferir la possibilitat de, cada vegada més, poder realitzar tràmits per la via telemàtica. És important eliminar traves burocràtiques i gestions interminables que dificulten el funcionament de les activitats empresàries i, sobretot, emprenedores. En els últims barems presentats per l’associació d’autònoms LLIGA era una dels principals reclams del col·lectiu, fins i tot en el moment de pandèmia que estem travessant. Facilitar tràmits en línia és un primer pas per a això.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.