El Suprem avala l'acomiadament d'un treballador readmès sense arribar a reincorporar

El Tribunal Suprem ha avalat que un empresari pugui acomiadar per raons objectives a un treballador readmès en l’empresa després d’un acomiadament declarat nul per incomplir requisits formals, una vegada que hagi corregit aquests defectes. Aquest aval de l’alt tribunal es produeix fins i tot, si el treballador no s’hagués tornat a reincorporar per seguir prestant els seus serveis

En una sentència datada el passat 7 de setembre a la qual ha tingut accés Efe, el Suprem estima el recurs de cassació presentat per una empresa química gallega contra una sentència de gener de 2018 de el Tribunal Superior de Justícia de Galícia.

En ella, l’alt tribunal fa referència a una fallada de el Tribunal Superior de Justícia Castella i Lleó de novembre de 2011, confirma que el segon acomiadament va ser procedent i assenyala que l’empresa pot procedir a l’acomiadament encara que el treballador no ha arribat a prestar cap servei.

“La relació laboral es recompon amb l’opció per la readmissió, però pot ser novament declarada resolta per l’empresari mitjançant un nou acomiadament en què se solucionin els defectes formals que van donar lloc a la nul·litat de l’anterior”, explica.

Aquesta nova resolució contractual es pot efectuar un cop produïda la readmissió a què obliga la improcedència amb opció per la readmissió de l’acomiadament anterior, afegeix el Suprem, “sense que sigui necessari que es produeixi, prèviament, una efectiva prestació de serveis”.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.