Casament pel ritus gitano. Pot la vídua reclamar pensió?

El Tribunal Constitucional diu que no, rebutjant que sigui discriminatori denegar la pensió de viduïtat a una dona casada pel ritus gitano ja que la unió així celebrada no té validesa civil i no pot equiparar-se a una parella de fet al no estar inscrita com a tal.

Ja el Tribunal Suprem va denegar la pensió per falta d’acreditació dels requisits exigits per a accedir a la viduïtat, perquè no estaven units per matrimoni vàlid ni estaven inscrits com a parella de fet.

Per al TC,

no concorre una forma de discriminació directa de l’ètnia gitana, sinó la conseqüència ordinària de la decisió personal, lliure i voluntària de no accedir a alguna de les fórmules de constitució en Dret del vincle que dóna dret a la pensió de viduïtat. En efecte, els matrimonis celebrats conforme als usos i costums gitanes no tenen en l’ordenament espanyol efectes de validesa civil.

Tampoc pot equiparar-se la unió conforme als usos i costums gitanos amb les unions de fet degudament formalitzades perquè la inscripció en el registre administratiu de parelles de fet o la formalització mitjançant escriptura pública és un requisit constitutiu d’aquesta situació jurídica.

Via: Jaume Oriol Moreno, departament Jurídic

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.