Bloc Actualitat Cudós Consultors

Casament pel ritus gitano. Pot la vídua reclamar pensió?

jurídic
 Casament pel ritus gitano. Pot la vídua reclamar pensió?

El Tribunal Constitucional diu que no, rebutjant que sigui discriminatori denegar la pensió de viduïtat a una dona casada pel ritus gitano ja que la unió així celebrada no té validesa civil i no pot equiparar-se a una parella de fet al no estar inscrita com a tal.

Ja el Tribunal Suprem va denegar la pensió per falta d’acreditació dels requisits exigits per a accedir a la viduïtat, perquè no estaven units per matrimoni vàlid ni estaven inscrits com a parella de fet.

Per al TC,

no concorre una forma de discriminació directa de l’ètnia gitana, sinó la conseqüència ordinària de la decisió personal, lliure i voluntària de no accedir a alguna de les fórmules de constitució en Dret del vincle que dóna dret a la pensió de viduïtat. En efecte, els matrimonis celebrats conforme als usos i costums gitanes no tenen en l’ordenament espanyol efectes de validesa civil.

Tampoc pot equiparar-se la unió conforme als usos i costums gitanos amb les unions de fet degudament formalitzades perquè la inscripció en el registre administratiu de parelles de fet o la formalització mitjançant escriptura pública és un requisit constitutiu d’aquesta situació jurídica.

Via: Jaume Oriol Moreno, departament Jurídic

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.