fbpx

Avís legal

Protecció de dades Cudós CONSULTORS

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Cudós Consultors es compromet a guardar la màxima reserva, secreta i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Cudós Consultors. Estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’entitat Cudós Consultors l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència del que article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és: Cudós Consultors
Domicili social: Plaça Pau Casals 6, 25.600 Balaguer (Lleida)

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Cudós Consultors o als seus llicenciants als quals l’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de l’portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre a l’USUARI es la responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Cudós Consultors ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans
(Iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cudós Consultors, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(Iv) Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Cudós Consultors es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Cudós Consultors no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cudós Consultors serà titular de tots els drets de la propietat intel.lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut de què es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part de els continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cudós Consultors. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar,

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cudós Consultors no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Cudós Consultors es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

ENLLAÇOS

En el supòsit que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Cudós Consultors no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat , fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Cudós Consultors es reserva el dret a denegar o retirar els accessos a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Cudós Consultors perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Cudós Consultors podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Cudós Consultors i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Pel que fa a la política de cookies del web, en cas que la pàgina web disposi d’elles i aquestes no siguin inherents a l’funcionament de la WEB o com així es refereix l’esmentat apartat 2 de l’article 22 LSSI “a el sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electrònica “.
Una galeta és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia a el dispositiu (ordinador, Smartphone, Tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip.
Cudós Consultors utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap tipus d’objecte publicitari o similar.
Cudós Consultors, a través de les galetes no recull dada personal algun. Totes les galetes excepte les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen a l’acabar la sessió.
Cudós Consultors s’utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació:

L’usuari podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:
a) La configuració de el navegador, (indicar enllaç a cada navegador per habilitar o deshabilitar cookies)
b) Eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les galetes en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni de contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.
L’acceptació de la present política implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que Cudós Consultors disposa d’el consentiment de l’usuari per l’ús de les mateixes tal com estableix a l’article 22 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).