Nova proposta de trams, bases i quotes per als autònoms

13/07/2022

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha enviat la proposta de trams, bases de cotització i quotes per als anys 2023, 2024 i 2025.

Aquesta proposta segueix la feta ahir sobre el nou model de cotització que afectava el que pagarien aquests treballadors al sistema a partir del 2025. Si bé, amb el document d’avui, el Ministeri avança com pagaran aquests treballadors a la Seguretat Social l’any vinent i el següent. De fet, les associacions que negocien amb el Govern aquest nou model estaven pendents de conèixer aquest camí d’aplicació dels nous trams per acordar o no el nou sistema. Les associacions UPTA i ATA veuen amb bons ulls aquesta proposta, si bé el Govern encara els ha de lliurar el redactat definitiu de la nova normativa de cotització, per segellar un acord.

Segons les taules elaborades per l’equip de José Luis Escrivá, els autònoms cotitzaran en funció de 15 trams segons els rendiments nets que comuniquin a la Seguretat Social ia Hisenda. El nou model rebaixarà la quota als qui ara paguen per la base mínima de cotització (294 euros al mes) si tenen rendiments nets de 1.300 euros al mes o inferiors; la deixarà igual per als que guanyen entre 1.300 i 1.700 euros mensuals i la pujarà a la resta amb rendes superiors a aquesta última.

En concret, el proper any, els autònoms que tinguin uns rendiments nets de fins a 670 euros al mes hauran d’abonar una quota mensual de 245 euros; el 2024, del 237 ia partir del 2025, hauran d’abonar els 230 euros proposats ja ahir. Els que guanyin entre 670 i 900 euros mensuals hauran de pagar una quota els propers tres anys de 260, 253 i 250, respectivament. En el cas dels que tinguin uns rendiments d’entre 900 i 1.125,90 euros mensuals, abonaran quotes de 278, 274 i 270 euros durant els propers tres anys. I completen el col·lectiu dels que pagaran menys que ara, aquells amb rendiments d’entre 1.125,90 i 1.300 euros, les quotes dels quals seran, segons la proposta d’Escrivà, del 291, el 2023 i el 2024 i del 290 a partir del 2025.

El grup que té guanys mitjans entre els 1.300 i els 1.700 euros mensuals mantindran l’actual quota de 294 que paguen els que cotitzen avui dia per la base mínima de cotització. I a partir d?aquí s?estableixen pujades d?aquestes aportacions, també progressives segons trams de rendiments nets, que van pujant lleugerament al llarg dels propers tres anys. Així, per exemple, el tram immediatament superior als que mantenen l’actual quota mínima, que és la dels que tenen uns rendiments nets d’entre 1.700 i 1.850 euros pagaran una quota de 310 euros el 2023; 320, el 2024; i de 350 a partir del 2025.

En el cas del tamany mitjà alt, per als que tinguin rendiments nets d’entre 3.620 i 4.050 euros (l’actual base màxima) les seves quotes pujaran a 390 el proper any; a 400 euros el 2024; ia 490 des del 2025 en endavant. Finalment, es creen dues noves bases màximes per a autònoms: el tram de rendiments nets de 4.050 a 6.000 euros mensuals, que abonarien una quota en els propers tres exercicis de 420, 440 i 530 euros, respectivament. I, per a aquells amb guanys mensuals superiors als 6.000 euros, la quota pujarà a 500 el 2023; 530 el 2024 i 590 a partir del 2025.

Tot i que les associacions d’autònoms acceptarien en principi aquestes noves taules de guanys, bases i quotes, encara estan pendents de rebre el text definitiu del nou sistema de cotització que, en teoria, inclourà qüestions com ara la generalització sense excepcions de la tarifa plana per als nous treballadors que es donin d’alta; l’destop progressiu de la base de cotització dels majors de 47 anys; o l’eliminació de la configuració de la base de cotització d’ingressos que no estiguin relacionats amb l’activitat de l’autònom.

Font: Cinco Días, 29-06-2022.