Autònoms: cotització per ingressos reals

30/08/2022

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi ha estat convalidat al Congrés dels Diputats. La publicació de la reforma de les quotes dels autònoms com a Reial decret llei exigia la seva convalidació pel Congrés dels Diputats 30 dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El Congrés convalida el nou sistema de cotització per ingressos reals per a autònoms amb 260 vots a favor. Les noves cotitzacions entraran en vigor el proper any 2023 i aniran augmentant el 2024 i el 2025. A més, variaran en funció dels ingressos reals dels autònoms.

Suposa un nou sistema de cotització transitori per a 2023, 2024 i 2025 conforme a 15 trams de rendiments nets i amb quotes a la Seguretat Social que aniran disminuint per als trams inferiors al salari mínim (SMI), que es mantindran per als trams intermedis i que augmentaran per als superiors a 1.700 euros mensuals.

El tram més baix (per a rendiments iguals o inferiors a 670 euros mensuals) parteix d’una quota de 230 euros el 2023 per passar a 225 euros el 2024 i a 200 euros el 2025, mentre que el tram més alt (per a rendiments superiors a 6.000 euros) parteix d’una cotització de 500 euros l’any que ve, que pugen a 530 el següent i se situen en 590 al final del període.

Actualment els autònoms elegeixen voluntàriament la base per la qual cotitzen i el 84 % ho fa per la més baixa, que implica una quota de 294 euros mensuals.

També s’estableix una nova quota reduïda de 80 euros al mes per a tots aquells treballadors que iniciïn una activitat per compte propi durant el primer any, prorrogable a altres 12 mesos si l’autònom té ingressos inferiors al SMI.

Amb tot, recordeu que en cas de dubtes en matèria fiscal, podeu adreçar-vos al Departament fiscal de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.