Laboral

Serveis a empreses

Altes i baixes a la Seguretat Social.
Confecció de rebuts de salaris.
Informe de faltes i sancions de personal.
Altes i baixes per malaltia i accidents.
Confecció de calendaris laborals.
Confecció Mod.111 i 190 (IRPF).
Contractes de treball i prorrogues.
Recursos a la Seguretat Social, OTG, INEM.
Conciliacions amb els treballadors.
Assistència davant la inspecció de treball.

Tràmits a la Seguretat Social

Expedients de prestacions davant de qualsevol organisme: (INSS, Benestar Social, OTG, INEM).

Tràmits a Estrangeria

Expedients de permisos de treball.
Expedients de permisos de residència.
Reagrupacions familiars.
Obtenció de la nacionalitat.
Recursos d'expedients.

Els nostres equips

Pere Batalla i Sala
Pere Batalla i Sala
Advocat - Cap del departament de laboral
pere.batalla@cudos-consultors.com
Susanna Peries i Invernon
Susanna Peries i Invernon
Maika Cortés Martínez
Maika Cortés Martínez
Diplomada en Relacions Laborals
maika.cortes@cudos-consultors.com
Mireya Planes Camprodon
Mireya Planes Camprodon
Llicenciada en Ciències del treball
mireya.planes@cudos-consultors.com
Vanessa Segovia Requena
Vanessa Segovia Requena
Llicenciada en Ciències del treball
vanessa.segovia@cudos-consultors.com