Jurídic

Mercantil

Contractes de subministre.
Contractes de compravenda.
Ampliacions de capital.
Pactes societaris.
Protocol successoris

Civil

Separacions i divorcis.
Contractes d'arrendament.
Planificació hereditària.
Compres, vendes.
Reclamacions de quantitat

Laboral

Expedients de regulació de treball.
Contractes de treball amb clàusules específiques.
Expedients disciplinaris.

Escriptures

Assistència Notarial.
Liquidacions a l'Agència Tributària.
Inscripcions als registres.
Alteracions cadastrals.

La defensa es presta en totes les instàncies administratives i judicials en l'àmbit local, autonòmic i estatal.

Els nostres equips

Antoni Cudós i Puig
Antoni Cudós i Puig
Advocat - Especialitzat en Dret mercantil
antoni.cudos@cudos-consultors.com
Antonio José Calero Fernández
Antonio José Calero Fernández
Advocat - Especialitzat en Dret civil i penal
antonio.calero@cudos-consultors.com
Neus Monell i Puig
Neus Monell i Puig
Advocat - Especialitzat en Dret civil
neus.monell@cudos-consultors.com
Vanessa Rubió i Altisent
Vanessa Rubió i Altisent
Diplomada en Gestió i Administració Pública
vanessa.rubio@cudos-consultors.com
Jaume Oriol i Moreno
Jaume Oriol i Moreno
Advocat - Especialitzat en Dret civil i penal
jaume.oriol@cudos-consultors.com
Santiago Solsona i Fígols
Santiago Solsona i Fígols
Advocat - Dret urbanístic i mediambiental
santi.solsona@cudos-consultors.com