Comunitats

Gestió i administració de comunitats

Som el seu contacte a la comunitat de propietaris. Podrà comptar amb nosaltres per resoldre qüalsevol dubte o formular qualsevol consulta referent a la comunitat.

Domiciliació de pagaments bancaris

Som el millor intermediari entre els propietaris i el seu banc. Ens encarreguem de mantenir al dia els pagaments de la seva comunitat i els seus veïns, girant periòdicament tots els rebuts.

Convocatòria de reunions

Ens encarreguem de convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de la seva comunitat. Elaborem l'ordre del dia, assistim a la reunió i, un cop celebrada, elaborem l'acta amb tots els punts tractats.

Gestions administratives amb tercers

Deixi a les nostres mans qualsevol gestió entre la comunitat i terceres persones com poden ser reparacions, manteniments i altre tipus de tràmits.