Assegurances

Automòbil

Assegurances d'automòbils.
Assegurances de vehicles industrials, autobusos , camions i remolcs.
Assegurances de ciclomotors.
Assegurances de motocicletes.

Vida

Gama Vida.
Gama Inversió.
Gama Jubilació.

Salut

Assegurances mèdiques.
Assegurances per autònoms.
Assegurances per col.lectius.
Assegurances d'indemnització.

Empreses

Assegurances de responsabilitat civil.
Assegurances d'incendis i danys.
Assegurances de transports.
Assegurances de crèdit exportació.
Assegurances de caució.
Assegurances de contingències.
Assegurances d'enginyeria.
Assegurances de crèdit intern.
Assegurances de crèdit mercat global.
Servei de prevenció de riscos laborals.

Agropecuària

Assegurances a explotacions agrícoles.
Assegurances d'accidents personals.
Assegurances d'animals.
Agroseguro.
Assegurances de caça i pesca.
Assegurances de maquinària agrícola.

Generals

Assegurances de la llar, comerços, comunitats de propietaris.
Assegurances d'accidents personals.
Assegurances per pèrdues pecuniàries.
Assegurances de responsabilitat civil.
Assegurances mercantils.

Els nostres equips

Antonio Bergadà i Bringue
Antonio Bergadà i Bringue
Cap del departament d'assegurances
assegurances@cudos-consultors.com
Ramon Vilanova Solé
Ramon Vilanova Solé
Tècnic d’assegurances
assegurances@cudos-consultors.com
Rosa Font i Fumanal
Rosa Font i Fumanal
Tècnic d’assegurances
assegurances@cudos-consultors.com
Albert Bergadà Albuquerque
Albert Bergadà i Alburquerque
Tècnic d’assegurances
assegurances@cudos-consultors.com
Filo Franc Calçada
Filo Franc Calçada
Tècnic d'assegurances
filo.franc@cudos-consultors.com